Η κουρκουμίνη μπορεί να αποκλείσει την ανάπτυξη του ορμονοανθεκτικού καρκίνου του προστάτη©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach, Αικατερίνης Γκέλη - MD Ιατρός Ακτινολόγος

Curcugkel: Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, online, μέσω της ιστοσελίδας pharmagel.gr ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αγορά Curcugkel  Περίληψη άρθρου

Έχει αποδειχτεί με έρευνες ότι η κουρκουμίνη ενισχύει τα αποτελέσματα της ορμονοθεραπείας (θεραπεία στέρησης ανδρογόνου) και ελαττώνει τον αριθμό των καρκινικών κυττάρων σε σύγκριση με καρκινικά κύτταρα που αντιμετωπίστηκαν μόνο με θεραπεία στέρησης ανδρογόνου. Επιπλέον αποδείχτηκε ότι η κουρκουμίνη είναι ισχυρός αναστολέας του κυτταρικού κύκλου ζωής και επιβίωσης των καρκινικών κυτάρων.Τα ανδρογόνα, περιλαμβανομένης της τεστοστερόνης και των αντίστοιχων υποδοχέων τους είναι απαραίτητα για τη μορφογένεση και ανάπτυξη του προστάτη. Όμως τα ανδρογόνα και οι υποδοχείς τους συμμετέχουν επίσης στην ανάπτυξη καρκινικών κακοηθειών του προστάτη [1]. 

Ο υποδοχέας ανδρογόνου είναι ένας μοριακά ενεργοποιούμενος υποδοχέας στεροειδούς ορμόνης [ligand activated steroid hormone receptor] που παίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της φυσιολογικής λειτουργίας του προστάτη, καθώς και στην ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη [2].

Η θεραπεία του προστάτη είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη και εξαρτάται από τη σοβαρότητα της νόσου, τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς και την  ηλικία. Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε θεραπείας ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται για τις παρενέργειες της κάθε θεραπείας, που μπορεί να δημιουργούν καταστάσεις μη αναστρέψιμες (ανικανότητα, επιπλοκές προστατεκτομής και ακτινοθεραπείας, ορμονοθεραπείας, κλπ).

Οι μετρήσεις του PSA συνέβαλαν στην έγκαιρη διάγνωση πολλών περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη, αλλά και στην παρακολούθηση των ασθενών για την έγκαιρη αντιμετώπιση της υποτροπής της νόσου [3].

Οι συμβατικές θεραπείες που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη είναι η ριζική προστατεκτομή, η ακτινοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία, η βραχυθεραπεία, η ενεργητική επαγρύπνιση, κρυοθεραπεία, ογκοθερμία ή ο συνδυασμός τους ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της νόσου ή την υποτροπή της, μετά από την εφαρμογή κάποιας από τις παραπάνω θεραπείες [4].

Η θεραπεία στέρησης ανδρογόνου (Androgen deprivation therapy) είναι η πρώτη γραμμή θεραπείας για τον προχωρημένο/μεταστατικό καρκίνο του προστάτη και συνιστάται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την οριστική ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου [5].

Στους άνδρες με μεταστατικό ορμονοανθεκτικό καρκίνο χορηγούνται διάφορα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. όπως η ντοκεταξέλη (docetaxel) με πρεδνιζόνη, με στόχο την αύξηση της επιβιωσιμότητας των ασθενών.

Ο συνδυασμός ορμονοθεραπείας με ογκοθερμία φαίνεται να είναι μια ενθαρρυντική θεραπεία [6]. 

Η ορμονοθεραπεία με στέρηση ανδρογόνων θεωρείται ως μια πιθανή θεραπεία εξάλειψης του καρκίνου του προστάτη.

Δυστυχώς η ορμονοθεραπεία δεν είναι πάντοτε επιτυχής, διότι προοδευτικά τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη γίνονται μη ανδρογονοεξαρτώμενα με επακόλουθο την εξέλιξη της νόσου και τη δημιουργία μεταστάσεων [7].

Ο ανξέλεγκτος πολλαπλασιασμός του γονιδίου υποδοχέα ανδρογόνου, οι μεταλλάξεις του υποδοχέα ανδρογόνου και η αύξηση της γονιδιακής έκφρασης του υποδοχέα ανδρογόνου φαίνεται ότι  είναι μια εκλεκτική οδηγός δύναμη για την εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη σε μια ορμονοανθεκτική κατάσταση,

Η αλλαγή της λειτουργίας ή της υπερέκφρασης του υποδοχέα ανδρογόνου έχει παρατηρηθεί στον καρκίνο του προστάτη [8].

Η ρύθμιση των δραστηριοτήτων του υποδοχέα ανδρογόνου αποτελεί ένα κρίσιμο σκαλοπάτι για τον έλεγχο ή την καταστολή της ανάπτυξης και εξέλιξης του καρκίνου του προστάτη.

Η κουρκουμίνη έχει επιδείξει ότι έχει επιρροή στο επίπεδο έκφρασης των τυπικών πρωτεϊνικών δεικτών του προστάτη.

Σε μια σημαντική μελέτη για τη δράση της κουρκουμίνης κατά των ανδρογονοεξαρτώμενων καρκινικών κυττάρων του προστάτη LNCaP και κατά μη ανδρογονοεξαρτώμενων καρκινικών κυττάρων του προστάτη PC-3 αναφέρεται ότι, η κουρκουμίνη ελαττώνει τη βιολογική πρωτεϊνική δραστηριότητα του υποδοχέα ανδρογόνου [9].

Σε προηγηθείσες μελέτες έχει αποδειχτεί ότι η κουρκουμίνη ελαττώνει τη βιολογική δραστηριότητα της διενεργοποίησης [transactivation] και έκφρασης του υποδοχέα ανδρογόνου και των συνπαραγόντων του (AP-1, NF-kappaB and CBP) [10].

Σε μιαν άλλη μελέτη αναφέρεται ότι η κουρκουμίνη δρα, προκαλώντας απόπτωση, τόσο στα ανθεκτικά ανδρογονοεξαρτώμενα, όσο και στα μη ανδρογονοεξαρτώμενα καρκινικά κύτταρα του προστάτη. Αυτό επιτυγχάνεται με την ελάττωση της βιολογικής δράσης των κατασταλτικών πρωτεϊνών της απόπτωσης και άλλων κρίσιμων πρωτεϊνών, όπως του υποδοχέα ανδρογόνου.
Βάσει αυτού, η η κουρκουμίνη μπορεί να δώσει έναν εναλλακτικό, μη τοξικό τρόπο πρόληψης της εξέλιξης του καρκίνου του προστάτη, ακόμη και του ανθεκτικού στην ορμονοθεραπεία καρκίνου του προστάτη ή του υπό θεραπεία   προχωρημένου καρκίνου του προστάτη, κάνοντάς τον να υποστεί απόπτωση [11].

Έχει επίσης αποδειχτεί ότι η κουρκουμίνη αποκλείει την ενεργοποήση του ανδρογόνου μεθυλτριενολόνης (R1881) και της IL-6 επί της γονιδιακής έκφρασης του PSA [PSA gene expression] σε καρκινικά κύτταρα προστάτη [LNCaP cells] [12, 13].
Σε μεγάλο αριθμό μελετών αναφέρεται ότι η κουρκουμίνη πολλαπλασιάζει τα κυτταροτοξικά αποτελέσματα των διαφόρων χημειοθεραπευτικών παραγόντων και το σημαντικό, αναστέλλει την κλωνογονική ικανότητα και προκαλεί προ-αποπτωτικά αποτελέσματα στα φαρμακοανθεκτικά κύτταρα, που εκφράζουν δείκτες βλαστοκυττάρων[14].

Ιδιαιτέρως η κουρκουμίνη ελαττώνει σημαντικά την πολλαπλασιαστική ικανότητα και αυξάνει την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων του ανδρογονοεξαρτώμενου και μη ανδρογονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη, σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων του προστάτη [15].

Οι πυρηνικοί υποδοχείς ανδρογόνου και οι πρωτοποριακοί παράγοντες [pioneer factors] κατευθύνουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη. Οι επιθετικές μορφές του καρκίνου του προστάτη και οι αποτυχίες της ορμονοθεραπείας προκύπτουν από την αναζωπύρωση της δραστηριότητας του υποδοχέα ανδρογόνου [androgen receptor (AR)] και την απορρύθμιση της συνενεργοποιητικής πρωτεΐνης 300 και των πρωτοποριακών παραγόντων (π.χ. GATA2 και FOXA1) [16].

Γιαυτό έχει δοθεί έμφαση στον εντοπισμό των μηχανισμών, μέσω των οποίων μπορεί να κατασταλεί συνδυασμένα η λειτουργία των ορμονοανθεκτικών υποδοχέων ανδρογόνου και των πρωτοπριακών παραγόντων.

Η Karen E. Knudsen και οι συνεργάτες (2012) απέδειξαν ότι η κουρκουμίνη καταστέλλει την κατάληψη των περιοχών λειτουργίας του υποδοχέα ανδρογόνου από τους p300 και CBP [16].

Βρήκαν επίσης ότι η κουρκουμίνη ελαττώνει τη σχέση της ακετυλίωσης της ιστόνης και των πρωτοποριακών παραγόντων, καταστέλλοντας έτσι την περιοχή του υποδοχέα ανδρογόνου και την καθοδικά στοχευμένη γονιδιακή έκφραση.

Η χορήγηση αναστολέων της δεακετυλάσης της ιστόνης αντέστρεψαν τα αποτελέσματα της δράσης της κουρκουμίνης στον υποδοχέα ανδρογόνου, υπογραμίζοντας περαιτέρω την επίδραση της κουρκουμίνης στην αλλαγή του τοπίου της χρωματίνης [16].

Αυτές οι λειτουργίες απέκλεισαν την κατάληψη από τον πρωτοποριακό παράγοντα (pioneering factor), οδηγώντας τελικά στην καταστολή της μοριοεξαρτώμενης και μοριο-ανεξάρτητης κατάληψης του υποδοχέα ανδρογόνου στη χρωματίνη.

Επιπλέον, αυτές οι λειτουργίες διατηρηθήκανε, ακόμη και σε κύτταρα με έντονη δραστηριότητα του πρωτοποριακού παράγοντα, αναγνωρίζοντας έτσι μια πιθανή στρατηγική χειρισμού αυτής της υποκατηγορίας όγκων [16].
Η βιολογική σχέση αναγνωρίστηκε περαιτέρω, χρησιμοποιώντας μοντέλα ξενομοσχευμάτων in vivo , που μιμούνταν την εξέλιξη της νόσου.
 
Η κουρκουμίνη συνεργάστηκε in vivo με τη στέρηση ανδρογόνου, όπως φάνηκε με τον περιορισμό της ανάπτυξης του όγκου και την καθυστέρηση της ορμονοανθεκτικής νόσου.
Όλα μαζί αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν το αποτέλεσμα της συνδυασμένης στόχευσης του υποδοχέα ανδρογόνου και της τροποποίησης της ιστόνης στον καρκίνο του προστάτη, καθιστώντας έτσι την κουρκουμίνη νέο παράγοντα που στοχεύει τη σηματοδότηση του υποδοχέα ανδρογόνου [16].

Καρκίνος του προστάτη και χρηση τροφοφαρμάκων

Πρόσφατα, έχει στραφεί το ερευνητικό ενδιαφέρον στη μελέτη της χρησιμοποίησης τροφοφαρμάκων, τοσο για την καρκινοπροφύλαξη, όσο και για τη συμπληρωματική θεραπεία διαφόρων καρκίνων (περιλαμβανομένου και του προστάτη), που αντιμετωπίζονται με τις συμβατικές αντικαρκινικές θεραπείες.
Τα αποτελέσματα επιδημιολογικών μελετών, εργαστηριακών ερευνών, ερευνών σε πειραματόζωα και κλινικών ερευνών έχουν δείξει ότι, διάφορα τροφοφάρμακα θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμα στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του προστάτη.
 
Σε αυτά τα τροφοφάρμακα περιλαμβάνονται η ισοφλαβόνη, ινδοο-3-καρβινόλη, 3,3΄-διινδολυλμεθάνιο, λυκοπένιο, γαλική επιγαλοκατεχίνη και η κουρκουμίνη, τα οποία μειώνουν το βιολογικό ρυθμό των σηματοδοτικών μεταγωγών [signal transductions] των πρωτείνών AR, Akt, NF-κB και άλλων οδών σηματοδοτικών μεταγωγών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη και την εξέλιξή του από ανδρογονοευαίσθητο σε ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη [castrate-resistant PCa].
 
Ως εκ τούτου η θεραπεία με τροφοφάρμακα, σε συνδυασμό με τη συμβατική θεραπεία θα μπορούσε να επιφέρει καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα της θεραπείας του προστάτη [17].
 
Ενδιαφέροντος είναι ότι, μερικά τροφοφάρμακα θα μπορούσαν να ρυθμίσουν τη λειτουργία των miRNAs των καρκινικών βλαστοκυττάρων και των σχετικών λοιπών κυττάρων, οδηγώντας στην αναστολή της δράσης των βλαστοκυττάρων του προστάτη, που ευθύνονται για τη φαρμακοαντίσταση, την εξέλιξη του όγκου και την υποτροπή του καρκίνου του προστάτη.
Τα τροδοφάρμακα θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως ισχυροί καρκινοπροληπτικοί παράγοντες του καρκίνου του προστάτη και της εξέλιξής του. Θα μπορούσαν επίσης να φανούν χρήσιμα σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία.
 
Μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε να γίνει μια νέα προσέγγιση για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη με καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας έτσι το προσδόκιμο της επιβίωσης των ασθενών [18].

Η καρκινοπροληπτική, αντικαρκινική και αντιμεταστατική δράση της κουρκουμίνης

Η κουρκουμίνη τροποποιεί πολλαπλές βιοχημικές οδούς, περιλαμβανομένης και της μακρόχρονης διαδικασίας της καρκινογένεσης, ασκώντας τα χημειοπροφυλακτικά της αποτελέσματα μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως:
Προάγει την απόπτωση (προγραμματισμένος θάνατος των καρκινικών κυττάρων)
Αναστέλλει τα σήματα κυτταρικής επιβίωσης
Καθαρίζει της ελεύθερες οξειδωτικές ρίζες, διότι είναι ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία
Περιορίζει το φλεγμονώδες μικροκυτταρικό περιβάλλον , διότι είναι ισχυρή αντιφλεγμονώδης ουσία [18].
Η κουρκουμίνη πληροί όλα τα χαρακτηριστικά του ιδεώδους χημειοπροφυλακτικού παράγοντα, λόγω της χαμηλής τοξικότητάς της, είναι εύκολα διαθέσιμη και φθηνού κόστους [18].
 
Όμως η απλή σκόνη κουρκουμίνης είναι δυσαπορρόφητη από το έντερο και έτσι, όταν λαμβάνεται από το στόμα έχει μικρή βιοδιαθεσιμότητα. Η συνχορήγηση της κουρκουμίνης με πιπερίνη αυξάνει την απορροφητικότητά της κατά 2000% [19]. Αυτή η απορρόφηση και πάλι δεν είναι επαρκής για να προκληθούν τα ευεργετικά αποτελέσματά της κουρκουμίνης.

Η πιο ευαπορρόφητη μορφή κουρκουμίνης είναι η μικκυλιακή υγρή κουρκουμίνη, NovaSol®Curcumin, που κυκλοφορεί σε κάψουλες με την ονομασία Curcugkel. H υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη Curcugkel είναι πιο ευαπορρόφητη και βιοδιαθέσιμη κατά 18.500% [20]. Μια κάψουλα Courcugkel ισοδυναμεί με 16 κάψουλες απλής σκόνης κουρκουμίνης.

Η δοσολογία των καψουλών Curcugkel κυμαίνεται από μία έως τρεις ημερησίως, ανάλογα με την περίπτωση και τη γνώμη του θεράποντος ιατρού.

 

Το Curcugkel σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, (Ταχυμεταφορές Speedex) στην τιμή των 25.11Ευρώπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (+ 3.72Ευρώ η αντικαταβολή και τα μεταφορικά). Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας: Σταθερό: 2741026631, Κινητό: 6944280764

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00π.μ-13.00 μμ.
Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να το παραγγέλλετε, στέλνοντας mail στη διεύθυνση pharmage@otenet.gr, ή με SMSγράφοντας ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό τομέα, τηλεφωνο επικοινωνίας

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση
1. Schulz WA, Burchardt M, Cronauer MV. Molecular biology of prostate cancer. Mol Hum Reprod. 2003;9:437–448. [PubMed]

2. Gao W, Bohl CE, Dalton JT. Chemistry and structural biology of androgen receptor. Chemical Reviews. 2005;105(9):3352–3370. [PMC free article] [PubMed]
Heinlein CA, Chang C. Androgen receptor in prostate cancer. Endocrine Reviews. 2004;25(2):276–308. [PubMed]

3.Jaiswal S1, Sarmad R1, Arora S1, Dasaraju R1, Sarmad K2. Prostate Cancer for the Internist. N Am J Med Sci. 2015 Oct;7(10):429-35. doi: 10.4103/1947-2714.168660.

4.Miñana B, Rodríguez-Antolín A, Gómez-Veiga F, Hernández C, Suárez JF, Fernández-Gómez JM, Unda M, Burgos J, Alcaraz A, Rodríguez P, Moreno C, Pedrosa E, Cózar JM; Grupo Español de Cáncer de Próstata (GESCAP). Treatment trends for clinically localised prostate cancer. National population analysis: GESCAP group. Actas Urol Esp. 2015 Dec 23. pii: S0210-4806(15)00245-4. doi: 10.1016/j.acuro.2015.09.005.

5.Sasse AD, Sasse E, Carvalho AM, Macedo LT. Androgenic suppression combined with radiotherapy for the treatment of prostate adenocarcinoma: A systematic review. BMC Cancer.2012;12:54. [PMC free article] [PubMed] [Ref list]

6.Friedreich R. Douwes. Hyperthermia: a treatment possibility for prostate cancer. Oncothermia Journal 6:47--53 (2012)

7.Feldman BJ, Feldman D. The development of androgen-independent prostate cancer. Nat Rev Cancer. 2001;1:34–45. [PubMed]

8.Rahmani AH, Alzohairy M, Babiker AYY, Khan AA, Aly SM, Rizvi MA. Implication of androgen receptor in urinary bladder cancer: a critical mini review. International Journal of Molecular Epidemiology and Genetics. 2013;4:150–155. [PMC free article] [PubMed]

9.Guo H1, Xu YM, Ye ZQ, Yu JH, Hu XY. Curcumin induces cell cycle arrest and apoptosis of prostate cancer cells by regulating the expression of IkappaBalpha, c-Jun and androgen receptor. Pharmazie. 2013 Jun;68(6):431-4.

10.Nakamura K1, Yasunaga Y, Segawa T, Ko D, Moul JW, Srivastava S, Rhim JS. Curcumin down-regulates AR gene expression and activation in prostate cancer cell lines. Int J Oncol. 2002 Oct;21(4):825-30.

11.Dorai T1, Gehani N, Katz A. Therapeutic potential of curcumin in human prostate cancer-I. curcumin induces apoptosis in both androgen-dependent and androgen-independent prostate cancer cells. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2000 Aug;3(2):84-93.

12.Tsui KH, Feng TH, Lin CM, Chang PL, Juang HH. Curcumin blocks the activation of androgen and interlukin-6 on prostate-specific antigen expression in human prostatic carcinoma cells. J Androl. 2008 Nov-Dec;29(6):661-8. doi: 10.2164/jandrol.108.004911. Epub 2008 Jul 31.

13.Arshad H. Rahmani, Mohammad A. Al Zohairy, Salah M. Aly, and Masood A. Khan. Curcumin: A Potential Candidate in Prevention of Cancer via Modulation of Molecular Pathways. Biomed Res Int. 2014; 2014: 761608.
Published online 2014 Sep 10. doi: 10.1155/2014/761608

14. Mimeault M, Batra SK (2011) Potential applications of curcumin and its novel synthetic analogs and nanotechnology-based formulations in cancer prevention and therapy. Chin Med 6: 31.10.1186/1749-8546-6-31 PubMed: 21859497 [PMC free article] [PubMed]

15. Piantino CB, Salvadori FA, Ayres PP, Kato RB, Srougi V et al. (2009) An evaluation of the anti-neoplastic activity of curcumin in prostate cancer cell lines. Int Braz J Urol 35:

16.Supriya Shah, Shikha Prasad1, and Karen E. Knudsen
Targeting Pioneering Factor and Hormone Receptor Cooperative Pathways to Suppress Tumor Progression. Cancer Res. 2012 Mar 1;72(5):1248-59. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-11-0943. Epub 2012 Jan 18.

17.Li Y, Ahmad A, Kong D, Bao B, Sarkar FH. Recent progress on nutraceutical research in prostate cancer. Cancer Metastasis Rev. 2014 Sep;33(2-3):629-40. doi: 10.1007/s10555-013-9478-9.

18.Wungki Park, A.R.M Ruhul Amin, Zhuo Georgia Chen, Dong M. Shin. New perspectives of curcumin in cancer prevention. Cancer Prev Res (Phila) Author manuscript; available in PMC 2014 May 1.
Published in final edited form as: Cancer Prev Res (Phila). 2013 May; 6(5): 387–400. Published online 2013 March 6.

19.Shoba G1, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. 1998 May;64(4):353-6.

20.Schiborr C, Kocher, A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol. Nutr. Food Res. 2014, 0, 1–12


Τα αναγραφόμενα στο παραπάνω άρθρο είναι  επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσα διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν ιατρική συμβουλή για ασθενείς. Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση. Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά χορηγούνται συμπληρωματικά με τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη.Δήλωση: Η ιστοσελίδα www.curcumin.gr έχει βασιστεί στις ιατρικές γνώσεις και απόψεις του  Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη, οι οποίες είναι πάντοτε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες. Κάθε πληροφορία της ιστοσελίδας www.curcumin.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση οποιουδήποτε με το γιατρό του, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή. Σκοπός του Δρ Γκέλη με την ιστοσελίδα www.curcumin.gr είναι να μοιραστεί τις γνώσεις και ιατρικές εμπειρίες του με όλους όσους επιθυμούν να διευρύνουν την ιατρική τους πληροφόρηση και να ενημερωθούν για θέματα διατήρησης της υγείας, του καλώς έχειν και προληπτικής ιατρικής.Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.
  Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου, Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, δημιουργός του curcumin.gr, σας ευχαριστεί που αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, για να διαβάσετε το παρόν άρθρο. Αν θα θέλατε να λαμβάνετε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του Δρ Δ.Ν.Γκέλη μπορείτε να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας email στέλνωντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομειου, μέσω της παρακάτω φόρμας.